Az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.” Ezzel a bekezdéssel egészült ki a 2015. január 1-jétől az adózás rendjéről szóló törvény 178. § 17. pontja és a társasági adóról szóló törvény 4. § 23. pontja

A kapcsolt vállalkozás bejelentési kötelezettsége nem változott, továbbra is a kapcsolt vállalkozás létrejöttétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-nak. Január 1-től a törvényben annyi módosítás történt, hogy kibővítették a kapcsolt vállalkozások körét, ezért már azok a cégek is idetartoznak akiknél az ügyvezető azonos.