LOGA software HR modules

LOGA® HR modules can be used to realise the dream of all HR managers: the HR Department can be freed up from the majority

of its administrative tasks, and it can become a strategic consultancy department.

The success of your company depends on your employees

There is no doubt that the world is becoming increasingly digitalised. Responsible leaders and their HR managers have to keep pace with global trends; otherwise, they will be left behind. By now, all larger companies have adapted to this new world. Make sure you aren’t left out: start developing your own digital HR strategy today!

Human capital is the most important production factor, and it requires a great deal of attention. The significance of human resources is gaining ground within organisations. As a strategic partner, it has to envelop the entire organisation, facilitating its operation.

Great care has to be devoted to selecting, managing, and promoting employees with exceptional skills, which means global competition is increasingly focused on people. Putting employees in positions that are in line with their skills and forming their careers is one of the most important tasks of modern company management.

Ever since its foundation, MASTER CONSULTING has devoted all of its energy to a single topic, the greatest value that our customers have: human capital. We develop and sell client-server and web-based human resource management software solutions. Thousands of customers across Europe are very satisfied with the use of the LOGA® HR and payroll software.

With its 25 years of experience and 1000 clients, MASTER Consulting Kft. lends its Hungarian expertise to the cutting edge German technology. That is the guarantee that LOGA® is the best solution for Hungarian medium and large enterprises – for the long term!

Az Ön cégének sikere is dolgozóin áll vagy bukik

Elvitathatatlan, hogy a világ a digitalizáció felé halad egyre jobban és jobban. A felelős vezetőknek és HR-eseiknek lépést kell tartaniuk a globális trendekkel, különben hátramaradnak. Manapság minden nagyobb cég adaptálta már ezt az új világot, ne maradjon le Ön sem, kezdje meg digitális HR-stratégiájának kidolgozását még ma!

Az emberi tőke a legfontosabb termelési tényező, különösen nagy odafigyelést igényel.A humánerőforrás jelentősége egy szervezetben egyre jobban előtérbe kerül. Stratégiai partnerként be kell hálóznia a szervezet teljes területét segítve ennek működését.

A kiemelkedő képességű munkatársakat nagy körültekintéssel kell kiválasztani, irányítani és előléptetni, így a globális verseny középpontjába egyre inkább az ember kerül. A munkatársak képességeiknek megfelelő pozícióba történő elhelyezése és életpályájuk alakítása a korszerű vállalatirányítás egyik legfontosabb feladata.

Amióta letettük a MASTER CONSULTING alapkövét, minden energiánkkal egyetlen témának szenteljünk magunkat, ügyfeleink legnagyobb értékének: a humán tőkének. Kliens-szerver és internet alapú humánerőforrás gazdálkodási szoftvermegoldásokat fejlesztünk és forgalmazunk a LOGA® melyeket sok ezer ügyfelünk Európa-szerte nagy megelégedéssel használ.

A magyarországi szaktudást a témában több mint 25 éves tapasztalattal és 1000 ügyféllel rendelkező MASTER Consulting Kft. adja hozzá a német csúcstechnológiához. Ez a garanciája annak, hogy a hazai közép és nagyvállalatok számára a LOGA® jelentse a legjobb megoldást – hosszú távra.

LOGA®HR modules

The modules make it easy to manage and optimise HR processes. They support the everyday work of administrators by providing futureproof integrated workflow management. Companies can use the available modules to compile the best possible combination in line with their individual needs and requirements, thus providing the conditions that optimally suit human resource development. LOGA HR is a pillar for developing a digital HR strategy: the tool that makes it easier to achieve success for your company’s activities.

A well-developed digital HR system greatly facilitates the everyday lives of HR employees while ensuring that their activity remains the performance of human resources tasks and focused on people.

By using LOGA HR, Europe’s most successful HR management system, you can guarantee that your company comes out on top in the competition for future markets. LOGA HR modules:

LOGA®HR modulok

Segítségével a személyzeti folyamatok könnyedén kézben tarthatók, optimalizálhatók. Támogatja az ügyintéző mindennapi gyakorlatát, és olyan integrált munkafolyamat-kezelést biztosít, amely kiállja a jövő próbáját. A meglévő modulokból a cégek sajátos igényei és követelményei szerint állítható össze a megfelelő kombináció, így megteremthetők a humánerőforrások optimális fejlesztésének lehető legjobb feltételei. A LOGA®HR a digitális HR stratégia kidolgozásának alappillére, az eszköz, mellyel könnyebben viheti sikerre cége tevékenységeit.

Egy jól kialakított digitális HR rendszer nagyban megkönnyíti a HR szektorban dolgozó alkalmazottak mindennapjait, miközben a feladatkör megmarad human resources-nak, tehát továbbra is az ember marad a központban.

A LOGA®HR-el az Európában legsikeresebb humánerőforrás-gazdálkodási rendszer segítségével Ön is már ma bebiztosíthatja cégét, hogy győztesen kerüljön ki a jövő piaci versenyéből. A LOGA®HR moduljai:

How does LOGA3 HR help?

The LOGA3 modules support human resource processes. It provides effective assistance in the following human resource management tasks:

  • The creation of positions, and planning and illustrating your company’s organisational structure (planning restructuring, retrieving past scenarios)

  • Preparation of the organisation’s competence map and providing a foundation for competence-based career planning and assessment, and for job planning

  • Career planning, the planning and tracking of the personal development of workers

  • Announcing job openings, including within the company, automatic evaluation according to settings, ranking between applicants, automatically informing applicants about the process statusl

  • Handling schooling and training plans, keeping records of and announcing individual language and technical courses and trainings, supporting the connected application process

LOGA3 HR advantages:

  • All functions are fully operational by themselves, even without the introduction of the entire module range.

  • Complete transparency at the data level between LOGA Payroll and LOGA®HR: the two technical areas cooperate and communicate with each other in both directions.

  • Reduces the administrative burden of employees dealing with personnel-related tasks, and gives them space to perform planning tasks.

  • Staff processes can be performed in a consistent and transparent manner that is fully in line with internal rules and regulations.

CALENDAR3

CALENDAR3 allows you to view your tasks, absences, other notes, and the notes made by your colleagues in the same group as you. Notes are recorded by the calendar on the basis of a predetermined process. The employer can specify the processes and groups accessible for various employees. The CALENDAR3 function can be used to request vacation days or other days off and to view approved vacation days and other days off.

I WANT TO KNOW MORE

CALENDAR3

Itt tekintheti meg feladatait, távolléteit egyéb bejegyzéseit vagy az Önnel azonos csoportba tartozó kollégái egyes bejegyzéseit. A bejegyzések előre definiált folyamat alapján kerülnek be a naptárba. Az egyes alkalmazottak számára elérhető folyamatokat és csoportokat a munkáltató határozza meg.  A CALENDAR3 alkalmazással lehetőség van szabadságot vagy egyéb távollétet igényelni, igényelt jóváhagyott szabadságot / egyéb távollétet megtekinteni.

Bővebb tájékoztatást kérek

APPLICANT3

Simplifies recruiting by making each step easier, faster, and more effective

The module serves to organise and manage the entire application process by connecting key players in the employee selection and hiring process with applicants, HR employees, and professional managers.

I WANT TO KNOW MORE

APPLICANT3

Leegyszerűsíti a toborzást, könnyebbé, gyorsabbá és sikeresebbé teszi minden lépését

A modul a teljes jelentkezési folyamat megszervezésére és irányítására szolgál, és összeköti az új alkalmazottak kiválasztási és felvételi folyamatának kulcsszereplőit a jelentkezőkkel, HR alkalmazottakkal és a szakmai vezetőkkel.

Bővebb tájékoztatást kérek

POSITION PLAN

Wide ranging overview of your company’s personnel needs

LOGA Position Plan displays the organisational structure, employees, and their contact information (phone numbers and email addresses) in the various organisational units in a clear manner.

I WANT TO KNOW MORE

POSITION PLAN

Széleskörű áttekintés vállalata személyzeti igényeiről

A LOGA Munkaterv megjeleníti a szervezeti struktúrákat, és egyértelműen leképezi az alkalmazottakat és kommunikációs adataikat (telefon és e-mail) az egyes szervezeti egységekben.

Bővebb tájékoztatást kérek

PRIVATE CLOUD

Cloud-based data storage accessible anytime, anywhere

The organisations that already use this solution are creating sustainable business value, their innovative employees are gaining experience, reducing costs, and providing strategic developments at the business level.

I WANT TO KNOW MORE

PRIVATE CLOUD

Felhőalapú adattárolás, amely bárhol, bármikor elérhető

Azok a szervezetek, akik már használják, fenntartható üzleti értéket teremtenek, és innovatív munkatársi tapasztalatokat szereznek, csökkentik költségeiket, valamint az üzleti szintű stratégiai fejlesztéseket nyújtanak.

Bővebb tájékoztatást kérek

SEMINAR3

The simplest training management module

LOGA Seminar3 enables the simple management of basic and continuing education processes. Training and seminar series can be created and managed with all the necessary supplemental information.

I WANT TO KNOW MORE

SEMINAR3

A legegyszerűbb képzéskezelési modul

A LOGA Seminar3 lehetővé teszi az alap- és továbbképzési intézkedések egyszerű kezelését. Képzési vagy szemináriumsorozatokat lehet létrehozni és kezelni az összes szükséges és kiegészítő információval.

Bővebb tájékoztatást kérek

TALENT3

Support in personnel development operative and strategic tasks

LOGA Talent3 takes over qualification structures as well as employee and company goals, and provides support in the related administration, evaluation, and development.

I WANT TO KNOW MORE

TALENT3

Támogató a személyzet fejlesztésének operatív és stratégiai feladataiban

A LOGA Talent3 átveszi a képesítési struktúrákat, valamint a munkavállalói és a vállalati célokat, és támogatja Önt azok adminisztrációjában, értékelésében és fejlesztésében.

Bővebb tájékoztatást kérek

WORKSPACE

Virtual bulletin board

Workspace provides an internal communication platform where employees can actively contribute to the company’s creative and communications processes. It can be linked to a chat function, which is one of the most popular modern communications channels. Communication is quick and effective between all actors.

I WANT TO KNOW MORE

WORKSPACE

A virtuális faliújság

A Workspace egy belső kommunikációs platform, amin keresztül az alkalmazottaknak lehetősége van aktívan hozzájárulni a vállalat kreatív és kommunikációs világához. Ehhez kapcsolható a chat lehetőség is, ami napjainkban már a kommunikációs csatornák egyik legnépszerűbb formája. A kommunikáció minden szereplő között gyors és hatékony.

Bővebb tájékoztatást kérek