TIME module

The most important feature of the LOGA timesheet is flexibility in the development of working time models. This is a very important tool for HR management. A number of factors have to be taken into account when planning working hours: laws, cost-effectiveness, client requirements. Employee interests also play an important role. A great deal of flexibility is required for achieving harmony between life and work.

The LOGA Time integrated management solution helps in balancing interests. The module makes it easy to plan time models and work schedules. Checks and rules can be flexibly set.

I WANT TO KNOW MORE

Basic functions

schedule and personnel resources planner

processing of access control system data

maintenance of working hour records

absence records

approving and authorising ab-sences, stand-by and on-call duty, and overtime

 • Fully integrated with payroll, meaning payroll can automatically access all time management data

 • Keeping records in Excel is a thing of the past: working hours are now recorded in real time on a terminal or with the use of an online portal

 • Using the self-service portal, employees can view their schedules and the hours they worked, and can even initiate e-approval processes for vacation days and correction applications

 • Sophisticated bonus management where the rules of bonuses can be linked to various days

 • Setting special work schedules – different handling of special days (transferred days)

 • Receipt of schedules and editing of special schedules (e.g. moving rest days, moving an employee to another shift)

 • Handling various daily working hours, core hours, and flexible hours

 • Management of absences per scheduled hours

 • Defined break rules and the management of different break rules

 • Automatic generation of attendance data and their maintenance

 • Overtime banking

 • Recorded data are displayed on a printed attendance sheet

 • Setting special accounting rules for employees

 • Records pertaining to a number of different legal relationships

 • Teljesen integrált a bérszámfejtéssel így a bérszámfejtés automatikusan hozzáfér az összes időkezelési adathoz

 • Az excel adatnyilvántartás a múlté, a munkaidőt valós időben rögzíti egy terminálon vagy egy internetes portálon keresztül

 • A munkavállalók az önkiszolgáló portálon keresztül láthatják beosztásaikat, ledolgozott munkaidejüket és lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy elektronikus jóváhagyási folyamatot indítsanak a szabadságra és a korrekciós kérelmekre.

 • Szofisztikált pótlékmegoldás, naphoz kapcsolt pótlékolás szabályainak beállítása

 • Speciális munkarendek beállításai – rendkívüli napok (áthelyezett napok) eltérő kezelése

 • Beosztások átvétele, egyedi beosztások szerkesztése (pl.: pihenőnap áthelyezése, áthelyezés más műszakba

 • Különböző napi munkaidő kezelése, törzsidő és peremidő

 • A beosztás szerinti órára megadott távollétek kezelése

 • Definiált szünetszabályok, eltérő szünetszabályzás kezelése

 • A jelenlét adatok automatikus generálása, jelenlét adatok karbantartása

 • Csúsztatás elszámolása

 • A rögzített adatok nyomtatott jelenléti íven történő megjelenítése

 • Egyedi elszámolási szabályok beállítása munkavállalókra

 • Több jogviszonyra vonatkozó megosztott nyilvántartás

PEP – Personnel resources planner

Responsible managers bear a heavy burden when planning schedules, as they have to take a large amount of data, circumstances, and rules into consideration. Without the proper tools, this requires a great deal of time and energy.

I WANT TO KNOW MORE

Group your employees by type

Prepare online shift times and shift changes by each employee type to always have a clear overview..

Employee hours in real time

The online shift planner allows you to see the number of hours each employee spent working.

Keep track of absences

The module allows you to simply review and filter scheduling errors and overlaps.

Csoportosítsa az alkalmazottakat típus szerint

Készítse el online műszakidejét és csoportváltásait alkalmazotti típusok szerint, hogy mindenkor tökéletes áttekintést kapjon.

Munkavállalói órák valós időben

Az online műszaktervező lehetővé teszi, hogy megnézze, hogy hány órát töltöttek eddig munkával az egyes alkalmazottak.

Tartsa szemmel a kimaradásokat

A modul használatával egyszerűen áttekintheti, és kiszűrheti a beosztásban keletkező hibákat, átfedéseket.

Accessible from anywhere

The tool is so simple that you can prepare shift schedules online, anywhere, from any device. React immediately to last-minute changes in schedules.