LOGA ENTGELTABRECHNUNG, SOZIALVERSICHERUNG


Mehrsprachig und universell. Eines der modernsten Entgeltabrechnungs-, Sozialversicherungs- und HR-Systemen in Europa

Veränderungen in der Arbeitswelt durch Digitalisierung und Entwicklung von Plattformen

Die zwei Hauptpfeiler sind die in vier Jahrzehnten hergestellte Wissensbasis und die Anspruchsvollheit des technologischen Spitzenreiters des deutschen Marktes. Die Zuverlässigkeit, Flexibilität der Software erleichtert die tägliche Routineaufgaben.

Das erste Programm auf dem Markt, das alle europäische Sprachen spricht. Eines des besten Expertenteams Ungarn bürgt dafür, dass die Software in jeder Hinsicht den aktuellen ungarischen Gesetzen und den Erwartungen des ungarischen Marktes entspricht.

Die LOGA Software verfügt – auf Datenbank-Ebene integriert – neben der Entgeltabrechnung auch die HR-Funktionen: Bewerbungsverfahren, Leistungsbewertung, Karrieremanagement, Bildungsorganisation, Sachleistungen, Arbeitszeitverwaltung, Einstellungen, Personalkostenplanung.

Die letztere – da sie direkt die Algorithmen des Entgeltabrechnungsmoduls benutzt – erstellt einen absolut präzisen Plan über die Personalkosten. Weiters verfolgt sie mit ihrer HR Controlling Funktion auf Tag genau die tatsächlichen Daten im Vergleich zum Plan.

Komplexe Lösung aus einer Hand: vom Zutrittsterminal über HR, Entgelt-Module bis hin zur Personalkostenplanung.

Többnyelvű és univerzális. Európa egyik legkorszerűbb bérszámfejtési, társadalombiztosítási és munkaügyi rendszere. Két fő pillére a négy évtized alatt kialakított tudásbázis és a német piac technológiai éllovasához méltó igényesség. A szoftver megbízhatósága, rugalmassága egyszerűvé teszi a napi rutinmunkát.

Az első olyan program a piacon, amely az összes európai nyelvet beszéli. Magyarország egyik legjobb szakmai csapata a biztosíték arra, hogy a szoftver minden tekintetben megfelel az aktuális magyar jogszabályoknak és a magyar piaci elvárásoknak.

A LOGA szoftver adatbázis szinten integrálva tartalmazza a bérszámfejtéssel együtt a HR funkciókat is: toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés, karriermenedzsment, oktatásszervezés, cafeteria, munkaidő nyilvántartás, beléptetés, bérköltség-tervezés.
Ez utóbbi – mivel közvetlenül a bérszámfejtő modul algoritmusait használja – tökéletesen pontos tervet készít a személyi állománnyal kapcsolatos költségekről, sőt, HR kontrolling funkciójával napra pontosan követi is a tényadatok alakulását a tervhez képest.

Egy kézből teljes megoldás: a beléptető termináltól a HR, Bér modulokon keresztül egészen a bérköltség tervezésig.

Was muss man über LOGA wissen?

LOGA ist ein integriertes System; es speichert alle Daten in einer Datenbank, somit erfolgt die Erreichbarkeit zwischen den Entgelt- und HR-Funktionen in Echtzeit, die Datenübertragung erfolgt in beide Richtungen. Es gibt keine Datenübertragung zwischen verschiedenen Datenbanken, es gibt keine wiederholte Dateneinträge, Datenredundanz, keine Synchronitätsprobleme.

LOGA unterstützt die ablaufgesteuerte Bearbeitung; es besteht die Möglichkeit sowohl die genaue aufeinanderfolgende Reihenfolge von Entgeltabrechnungs-, als auch von HR-Aufgaben zu bestimmen. (zB. welche Schritte und in welcher Reihenfolge bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters oder bei der Erstellung eines neuen Titels nötig sind.)

LOGA archiviert und zeigt die Geschichte aller Daten, speichert und verbindet die Änderungen im Bezug auf die Mitarbeiter.

Die LOGA Zeitmaschine Funktion unterstützt die Vorausplanung, Vorausarbeit, sowie die Wiederbearbeitung von vergangenen Zuständen.

Das solide Befugnissystemmodul von LOGA ermöglicht sogar Befugniseinstellungen auf Feldebene. Befugniseinstellungen für HR-Arbeitsplätze, Gruppen sind auch möglich.

Mit den LOGA Modulen findet die Arbeit in der gewohnten Büroumgebung statt.

100% Windows-Standard, 100% Office-Kompatibilität, unterstützt alle maßgebende Operationssysteme und Datenbankverwaltungssysteme.

Die Sprache der Benutzeroberfläche kann während des Verwendens geändert werden.

Sie können mit einer Software, in einer Datenbank für mehrere Firmen Entgeltabrechnungen laut gesetzlichen Regelungen verschiedener Länder erstellen.

PAYROLL

Partner in der Übersichtlichkeit von HR-Abläufen

Das LOGA Payroll Modul unterstützt die Abläufe der Entgeltabrechnung, Sozialversicherung und HR. Es bietet für diese Aufgaben eine effiziente, dem Personalbestand der Firma entsprechende, sich den Änderungen der internen Wirkungsstrategie – organisatorische und Vergütungsstruktur, Motivationssystem – flexibel anpassbare IT-Lösung.

WEITERE AUSKUNFT

PAYROLL

Segítőtárs a munkaügyi folyamatok áttekinthetőségében

A LOGA Payroll modul a bérügyviteli, TB és munkaügyi folyamatokat támogatja. Az alábbi feladatok elvégzéséhez nyújt hatékony, a cég létszámának, belső működési stratégiájának – szervezeti és javadalmazási struktúrájának, motivációs rendszerének – változásaihoz rugalmasan illeszthető informatikai megoldást.

Bővebb tájékoztatást kérek
 • Die Ausarbeitung der Abrechnungskreise ist flexibel und wird laut Ihren Ansprüchen erstellt. Das solide Befugnissystem ermöglicht, dass die Lohnbearbeiter nur die Daten des eigenen „Abrechnungskreises” sehen können.

 • LOGA kann einfach an die Hauptbuchführungs-systeme angepasst werden.

 • Konsequentes Befugnissystem – es kann sogar eine Schrift-/Lese-Befugnis auf Feld Ebene eingestellt werden.

 • In jedem Fall einwandfrei funktionierende, elegante, zuverlässige Korrektionsverwaltung für sogar 12 Monate.

 • Ausschließen von nicht erwünschten Änderungen im Zeitraum der Entgeltabrechnung.

 • Unterstützung von gebündelten Entgeltsteigerungen.

 • Erstellung von automatischen Gebühren.

 • LOGA kann laut verschiedenen Entgelttarifen innerhalb derselben Firma die Abrechnung erstellen.

 • Professionelles Import-Kanal. Es können für Entgeltabrechnung, HR-Verzeichnis nötige Daten aus anderen Systemen einfach und ohne manueller Datenbearbeitung übernommen werden.

 • Jeder Kollege bekommt die Entgeltabrechnung in der eigenen Muttersprache.

 • Es können Entgeltabrechnungen laut Vorschriften verschiedener Länder in einer Datenbank mit einer Software ausgeführt werden.

 • Bei Firmengruppen befinden sich die Daten der Mitgliedsfirmen in einer integrierten Datenbank, somit können konsolidierte Listen erstellt werden.

 • Mit Hilfe der Funktion „Zeitmaschine” sind Korrektionen oder „Vorausarbeiten” leicht zu lösen.

 • Abrechnungsmöglichkeiten laut Entgelttarif/Entgelttabelle.

 • Automatische Abrechnung außerordentlichen Leistungen, zB. 13. Monatsentgelt.

 • Vorsatzmodul für die Abrechnung von Leistungs-, Stück- und Prämienlohn.

 • Erstellung von Statistiken für das Ungarische Zentralamt für Statistik.

 • Elektronische Datenleistungen.

 • GDPR-Konformität, tief eingbettete, auf Arbeitsgruppen basierende Befugnisschutz.

 • A számfejtési körök kialakítása rugalmas és az Önök igényei szerint alakítható. Kifinomult jogosultsági rendszere lehetővé teszi, hogy a bérszámfejtők kizárólag a saját „számfejtési körükbe” sorolt dolgozók adatait lássák.

 • A LOGA könnyen illeszthető a főkönyvi rendszerekhez.

 • Következetes jogosultsági rendszer – akár mezőszintű írási/olvasási jogosultság is előírható

 • Minden esetben kifogástalanul működő, elegáns, megbízható korrekciózás akár 12 hónapra.

 • Nemkívánatos módosítások kizárása a számfejtési időszakban.

 • Csoportos béremelések támogatása.

 • Automatikus járandóságok képzése.

 • A LOGA több bértarifa alapján képes számfejteni egyazon cégen belül is.

 • Professzionális import-csatorna. Más rendszerből egyszerűen és kézi adatfeldolgozás nélkül átemelhetőek a bérszámfejtéshez, munkaügyi nyilvántartásokhoz szükséges adatok

 • Minden dolgozó saját anyanyelvén készült bérlistát kaphat kézhez.

 • Egy adatbázison, egy szoftverrel különböző országok szerinti számfejtés valósítható meg.

 • Cégcsoport esetén a tagvállalatok adatai egyetlen integrált adatbázisban vannak, így konszolidált listák készíthetők.

 • “Időgép” funkciójával gyerekjáték a korrekció vagy az “előredolgozás”.

 • Bértarifa/illetménytáblázat szerinti számfejtés lehetősége.

 • Rendkívüli juttatások automatikus számfejtése, pl. 13. havi bér

 • Előtétmodul teljesítmény-, darab- és prémiumbér számfejtéséhez

 • KSH statisztikák elkészítése

 • Elektronikus adatszolgáltatás

 • GDPR megfelelőség, mélyen beágyazott szerepkör-alapú engedélyvédelem

TIME

Übersichtliche Zeitwirtschaftsmodelle einfach und schnell erstellen

Das wichtigste Merkmal von LOGA Zeitmanagement ist die Flexibilität in der Erstellung von Zeitwirtschaftsmodellen. Das ist ein wichtiges Mittel für die Personalmanagement. Bei der Planung der Arbeitszeiten muss man viele wichtige Aspekte in Betracht ziehen, wie Rechtsvorschriften, Kosteneffizienz, Kundenansprüche. Die Interessen der Mitarbeiten spielen auch eine wichtige Rolle. Man braucht also eine hochgradige Flexibilität um Leben und Arbeit miteinander zu vereinbaren.

MEHR

TIME

Áttekinthető munkaidő-modellek létrehozása könnyen és gyorsan

A LOGA munkaidőnyilvántartás legfontosabb jellemzője a rugalmasság a munkaidő-modellek kialalkításában. Ez egy nagyon fontos eszköz a személyzeti menedzsment részére. A munkaidő megtervezésénél sok szempontot kell figyelembe venni, jogszabály, költséghatékonyság, ügyfélek igények. A munkavállalók érdekei szintén fontos szerepet játszanak. Tehát nagyfokó rugalmasságra van szükség az élet és a munka összeegyeztetéséhez.

Bővebben

PEP-PERSONALEINSATZPLANUNG

Die Personaleinsatzplanung soll übersichtlich und mobil sein.

Die Personaleinsatzplanung ist eine große Hilfe für diejenigen, die auf Grund ihrer hohen Position sehr viele Aufgaben zu bewältigen haben. Mit der Benutzung kann die mit der Arbeitszeiteinteilung verbrachte Zeit verringert werden.

mehr

PEP – BEOSZTÁSTERVEZŐ

Legyen a beosztástervezet áttekinthető és mobilis!

Ez a beosztástervező nagy segítség tud lenni mindazok számára, akik magas beosztásuk következtében rengeteg adminisztratív teendővel kell, hogy megbirkózzanak. Használatával jelentősen csökkenthető a beosztások megtervezésével eltöltött idő.

Bővebben

SCOUT

Perfekt für Daten- und Bewertungsanalysen

Diese übersichtliche Datenbank ermöglicht gezielte strategische und operative Entscheidungen, sowie die Ausführung von Benchmarkingabläufen, um die Richtlinien der Firma langfristig planen zu können. Die graphische Darstellung der typischen Daten, welche für das Unternehmen von essentieller Wichtigkeit sind, bietet in kurzer Zeit einen Überblick über alle wichtigen Gebieten des Unternehmens. Das HR-Management passt sich den aktuellen Bedürfnissen an. Die Datenanalyse erfolgt immer in Echtzeit, die graphische Darstellung ist auch in Form von Tabellen für Sie erreichbar.

SCOUT

A tökéletes adat- és értékelés kielemzésekhez

Ez az átlátható adatbázis lehetővé teszi célzott stratégiai és operatív döntések meghozatalát, valamint benchmarking folyamatok végrehajtását annak érdekében, hogy hosszú távon megtervezhesse vállalati irányát. A tipikus vállalati kulcsfontosságú adatok grafikus ábrázolása rövid időn belül áttekintést nyújt a vállalat minden fontos területéről, és megteheti a sajátját. A HR menedzsment alkalmazkodása az aktuális igényekhez. Az adatok elemzését mindig valós időben végzik el, és a grafikus megjelenítés mellett táblázatos lista formájában is elérhetők az Ön számára.

DOKU3

Für bequeme und übersichtliche Nachrichtensysteme

Doku3 ist ein webbasierte Nachrichten- und Dokumenten-verwaltungsmodul, welches aus den LOGA Modulen (LOGA3, HRBC, PAYROLL, TALENT) und sonstigen HR-Modulen flexible Funktionen bietet und Dokumente für die Verwaltung der Nachrichten generiert.

mehr

DOKU3

A kényelmes és áttekinthető levelezőrendszerekért

A Doku3 egy WEB alapú levelező és dokumentum kezelő modul, mely folyamatorientáltan dokumentumokat generál a LOGA modulok LOGA3, HRBC, PAYROLL, TALENT és egyéb HR modulokból rugalmas funkciókat biztosítva a levelezés kezelésére.

Bővebben

PERSONALKOSTENPLANUNG

Einfach, schnell und übersichtlich

Die HR-Algorithmen zeigen innerhalb Sekunden die funktionellen Leistungsindikatoren und die wichtigsten Schlüsseldaten des Unternehmen an. Die HR-Algorithmen gewinnen auf verschiedene Fokusgebiete eingeteilt alle relevanten Informationen aus dem HR-Plattform und stellen sie in graphischer Form dar. Das integrierte Netzwerk versichert, dass die Daten immer aktuell sind. Über die HR-Algorithmen ist es möglich, die Anzahl Ihrer Unternehmen zu filtern. Das System zeigt die nötigen Informationen in Echtzeit an.

BÉRKÖLTSÉG TERVEZÉS

Könnyen, gyorsan és áttekinthetően

A HR algoritmusok egy pillanat alatt megjelenítik a működési teljesítménymutatókat és a vállalat legfontosabb kulcsfontosságú adatait. Különböző fókuszterületekre osztva a HR algoritmusok minden releváns információt kinyernek a HR platformról és grafikus formában mutatják be. Az integrált hálózat biztosítja, hogy az adatok mindig naprakészek legyenek. A HR algoritmusokon lehetőség van megszűrni a vállalkozásainak számát, és a rendszer valós időben megjeleníti a szükséges információkat.