LOGA Software HR-Module

Mit Hilfe von den LOGA HR-Modulen kann der Traum jedes HR-Leiters erfüllt werden, die Personalabteilung vom größten Teil der administrativen Aufgaben zu befreien und sie zu einer strategischen Beraterabteilung zu machen.

Der Erfolg Ihrer Firma hängt von Ihren Angestellten ab

Es ist unbestreitbar, dass sich die Welt immer mehr in Richtung der Digitalisierung ändert. Verantwortungsbewusste Geschäftsführer und HR-Experten müssen mit den globalen Trends den Schritt halten, sonst bleiben sie zurück. Heutzutage haben sich alle grösseren Firmen diese neue Welt angeeignet, bleiben auch Sie nicht zurück und fangen Sie schon heute mit der Ausarbeitung Ihrer digitalen HR-Strategie an.

Humanressourcen sind die wichtigsten Produktionsfaktoren, sie benötigen besondere Aufmerksamkeit. Die Wichtigkeit der Humanressourcen in einer Organisation dringt immer mehr in den Vordergrund. Als strategische Partner müssen sie alle Gebiete der Organisation vernetzen und ihr Funktionieren helfen.

Herausragende Mitarbeiter müssen mit großer Sorgfalt ausgewählt, geleitet und befördert werden, somit tritt der Mensch immer mehr in den Mittelpunkt des globalen Wettbewerbs. Eine der wichtigsten Aufgaben der modernen Unternehmensleitung ist es, für die Mitarbeiter die ihren Fähigkeiten entsprechenden Positionen zu finden und ihre Karriere zu fördern.

Seit der Gründung von MASTER CONSULTING Kft. opfern wir unsere Energie einer einzigen Thema, dem größten Wert unserer Kunden: den Humanressourcen. Wir entwickeln und vertreiben auf Klientenserver und auf Internet basierende HR-Softwarelösungen. Die LOGA HR- und Entgeltsoftware benutzen mehrere Tausend Kunden europaweit mit großer Zufriedenheit.

Die ungarischen Fachkenntnisse zu der deutschen Spitzentechnologie sichert die MASTER Consulting Kft. mit ihrer 25 Jahren Erfahrung und mit ihren über 1000 Kunden. Das ist die Garantie dafür, dass für die inländischen Mittel- und Großunternehmen LOGA langfristig die beste Lösung bedeutet.

Az Ön cégének sikere is dolgozóin áll vagy bukik

Elvitathatatlan, hogy a világ a digitalizáció felé halad egyre jobban és jobban. A felelős vezetőknek és HR-eseiknek lépést kell tartaniuk a globális trendekkel, különben hátramaradnak. Manapság minden nagyobb cég adaptálta már ezt az új világot, ne maradjon le Ön sem, kezdje meg digitális HR-stratégiájának kidolgozását még ma!

Az emberi tőke a legfontosabb termelési tényező, különösen nagy odafigyelést igényel.A humánerőforrás jelentősége egy szervezetben egyre jobban előtérbe kerül. Stratégiai partnerként be kell hálóznia a szervezet teljes területét segítve ennek működését.

A kiemelkedő képességű munkatársakat nagy körültekintéssel kell kiválasztani, irányítani és előléptetni, így a globális verseny középpontjába egyre inkább az ember kerül. A munkatársak képességeiknek megfelelő pozícióba történő elhelyezése és életpályájuk alakítása a korszerű vállalatirányítás egyik legfontosabb feladata.

Amióta letettük a MASTER CONSULTING alapkövét, minden energiánkkal egyetlen témának szenteljünk magunkat, ügyfeleink legnagyobb értékének: a humán tőkének. Kliens-szerver és internet alapú humánerőforrás gazdálkodási szoftvermegoldásokat fejlesztünk és forgalmazunk a LOGA® melyeket sok ezer ügyfelünk Európa-szerte nagy megelégedéssel használ.

A magyarországi szaktudást a témában több mint 25 éves tapasztalattal és 1000 ügyféllel rendelkező MASTER Consulting Kft. adja hozzá a német csúcstechnológiához. Ez a garanciája annak, hogy a hazai közép és nagyvállalatok számára a LOGA® jelentse a legjobb megoldást – hosszú távra.

LOGA® HR-Module

Mit ihrer Hilfe sind HR-Abläufe leicht handhabbar und optimalisierbar. Sie unterstützen die täglichen Aufgaben des Bearbeiters und sichern ein integriertes Arbeitsablaufverwaltung, das dauerhaft ist. Aus den vorhandenen Modulen kann nach eigenen Ansprüchen und Erwartungen des Unternehmens die richtige Kombination zusammengestellt werden. So können die besten Voraussetzungen der optimalen Entwicklung der Humanressourcen erschaffen werden. LOGA HR ist der Hauptpfeiler der strategischen Ausarbeitung der HR-Strategie, das Mittel, womit die Tätigkeiten Ihrer Firma einfacher zum Erfolg führen.

Ein gut zusammengestelltes, digitales HR-System erleichtert den Alltag der Angestellten des HR-Sektors beachtlich, während das Aufgabenfeld weiterhin die Humanressourcen ist. Es steht also immer noch der Mensch im Mittelpunkt.

Mit LOGA HR, dem erfolgreichsten HR-System in Europa, können Sie Ihrer Firma heute schon sichern, dass sie aus dem Marktwettbewerb der Zukunft als Sieger hervorgeht. Die LOGA HR Module sind:

LOGA®HR modulok

Segítségével a személyzeti folyamatok könnyedén kézben tarthatók, optimalizálhatók. Támogatja az ügyintéző mindennapi gyakorlatát, és olyan integrált munkafolyamat-kezelést biztosít, amely kiállja a jövő próbáját. A meglévő modulokból a cégek sajátos igényei és követelményei szerint állítható össze a megfelelő kombináció, így megteremthetők a humánerőforrások optimális fejlesztésének lehető legjobb feltételei. A LOGA®HR a digitális HR stratégia kidolgozásának alappillére, az eszköz, mellyel könnyebben viheti sikerre cége tevékenységeit.

Egy jól kialakított digitális HR rendszer nagyban megkönnyíti a HR szektorban dolgozó alkalmazottak mindennapjait, miközben a feladatkör megmarad human resources-nak, tehát továbbra is az ember marad a központban.

A LOGA®HR-el az Európában legsikeresebb humánerőforrás-gazdálkodási rendszer segítségével Ön is már ma bebiztosíthatja cégét, hogy győztesen kerüljön ki a jövő piaci versenyéből. A LOGA®HR moduljai:

Wobei hilft LOGA3 HR?

Die LOGA3-Module unterstützen die HR-Abläufe. Sie bedeuten in den folgenden HR-Aufgaben eine effiziente Hilfe:

  • Arbeitsbereiche, Arbeitsstellen erstellen, Organisations-struktur aufzeichnen und anzeigen (Umstrukturierungen planen, vergangene Zustände zurücksuchen)

  • Kompetenzkarte der Organisation erstellen, Karriereplanung laut Kompetenzen, Bewertungen, Stellenplanung begründen

  • Karriereplanung, Planung und Nachverfolgung der persönlichen Entwicklung von Mitarbeitern

  • Stellen ausschreiben – auch innerhalb der Firma -, automatische Bewertung laut Einstellungen, Reihenfolgestellung der Bewerber, automatische Benachrichtigung der Bewerber über den Status des Ablaufs

  • Verwaltung des Aus- und Weiterbildungsplans, Verzeichnis und Ausschreiben von bestimmten Sprach- oder Fachkursen, kompetenzfördernde Trainings und die Unterstützung der Anmeldungen für diese

Vorteile von LOGA3 HR::

  • Jede Funktion ist auch selbständig funktionsfähig, ohne das komplette Modulangebot einzuführen.

  • Komplette Interoperabilität zwischen LOGA Payroll und LOGA HR auf Datenebene, die zwei Fachbereiche kommunizieren im vollen Einklang und in jeder Richtung miteinander.

  • Reduziert die administrativen Lasten der HR-Mitarbeiter und ermöglicht somit Planungsaufgaben.

  • Konsequent, überschaubar, Personalabläufe können tatsächlich laut Betriebsvorschriften ausgeführt werden.

CALENDAR3

Hier können Sie Ihre Aufgaben, Abwesenheiten und sonstige Einträge oder Einträge in Ihre Gruppe gehörenden Kollegen überblicken. Die Einträge werden einem im Voraus definierten Ablauf entsprechend in Ihrem Kalender angezeigt. Die erreichbaren Abläufe und Gruppen eines jenen Angestellten bestimmt der Arbeitgeber. Mit der CALENDAR3 Anwendung hat man die Möglichkeit Urlaub oder andere Abwesenheit zu beantragen, beantragte Urlaubstage / sonstige Abwesenheiten zu überblicken.

mehr informationen

CALENDAR3

Itt tekintheti meg feladatait, távolléteit egyéb bejegyzéseit vagy az Önnel azonos csoportba tartozó kollégái egyes bejegyzéseit. A bejegyzések előre definiált folyamat alapján kerülnek be a naptárba. Az egyes alkalmazottak számára elérhető folyamatokat és csoportokat a munkáltató határozza meg.  A CALENDAR3 alkalmazással lehetőség van szabadságot vagy egyéb távollétet igényelni, igényelt jóváhagyott szabadságot / egyéb távollétet megtekinteni.

Bővebb tájékoztatást kérek

APPLICANT3

Vereinfacht die Rekrutierung, alle Schritte werden einfacher, schneller und erfolgreicher

Das Modul dient dem Organisieren und Leiten des kompletten Bewerbungsablaufs. Es verbindet die Schlüsselpersonen des Auswahl- und Aufnahmeabläufe von Angestellten mit den Bewerbern, HR-Mitarbeitern und Fachleitern.

mehr informationen

APPLICANT3

Leegyszerűsíti a toborzást, könnyebbé, gyorsabbá és sikeresebbé teszi minden lépését

A modul a teljes jelentkezési folyamat megszervezésére és irányítására szolgál, és összeköti az új alkalmazottak kiválasztási és felvételi folyamatának kulcsszereplőit a jelentkezőkkel, HR alkalmazottakkal és a szakmai vezetőkkel.

Bővebb tájékoztatást kérek

STELLENPLAN

Umfassender Überblick über Ihren Personalbedarf

Der LOGA Stellenplan visualisiert Ihre Organisationsstrukturen und bildet Ihre Mitarbeitenden und deren Kommunikationsdaten (Telefon und E-Mail) übersichtlich in den einzelnen Organisationseinheiten ab.

MEHR INFORMATIONEN

POSITION PLAN

Széleskörű áttekintés vállalata személyzeti igényeiről

A LOGA Munkaterv megjeleníti a szervezeti struktúrákat, és egyértelműen leképezi az alkalmazottakat és kommunikációs adataikat (telefon és e-mail) az egyes szervezeti egységekben.

Bővebb tájékoztatást kérek

PRIVATE CLOUD

Cloudbasierte Datenspeicherung, die immer und überall erreichbar ist

Unternehmen, die Private Cloud bereits benutzen, schaffen nachhaltige geschäftliche Werte und machen innovative Erfahrungen mit ihren Mitarbeitern, reduzieren ihre Kosten und bieten strategische Entwicklungen an.

MEHR INFORMATIONEN

PRIVATE CLOUD

Felhőalapú adattárolás, amely bárhol, bármikor elérhető

Azok a szervezetek, akik már használják, fenntartható üzleti értéket teremtenek, és innovatív munkatársi tapasztalatokat szereznek, csökkentik költségeiket, valamint az üzleti szintű stratégiai fejlesztéseket nyújtanak.

Bővebb tájékoztatást kérek

SEMINAR3

Das einfachste Bildungsverwaltungsmodul

LOGA Seminar3 ermöglicht Ihnen ein unkompliziertes Management Ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Trainings- oder Seminarreihen können mit allen notwendigen sowie zusätzlichen Informationen angelegt und verwaltet werden.

MEHR INFORMATIONEN

SEMINAR3

A legegyszerűbb képzéskezelési modul

A LOGA Seminar3 lehetővé teszi az alap- és továbbképzési intézkedések egyszerű kezelését. Képzési vagy szemináriumsorozatokat lehet létrehozni és kezelni az összes szükséges és kiegészítő információval.

Bővebb tájékoztatást kérek

TALENT3

Unterstützt Sie bei den operativen und strategischen Aufgaben Ihrer Personalentwicklung

LOGA Talent3 greift Qualifikationsstrukturen sowie Mitarbeiter- und Unternehmensziele auf und unterstützt Sie bei deren Verwaltung, Bewertung und Entwicklung.

MEHR INFORMATIONEN

TALENT3

Támogató a személyzet fejlesztésének operatív és stratégiai feladataiban

A LOGA Talent3 átveszi a képesítési struktúrákat, valamint a munkavállalói és a vállalati célokat, és támogatja Önt azok adminisztrációjában, értékelésében és fejlesztésében.

Bővebb tájékoztatást kérek

WORKSPACE

Virtuelle Pinnwand

Workspace ist eine firmeneigene Kommunikationsplattform, wo die Angestellten die Möglichkeit haben aktiv zur kreativen und Kommunikationswelt des Unternehmens beizutragen. Man kann dem auch eine Chat-Funktion hinzufügen, welche zur Zeit eine der beliebtesten Kommunikationsformen ist. Die Kommunikation ist unter allen Teilnehmern schnell und effizient.

MEHR INFORMATIONEN

WORKSPACE

A virtuális faliújság

A Workspace egy belső kommunikációs platform, amin keresztül az alkalmazottaknak lehetősége van aktívan hozzájárulni a vállalat kreatív és kommunikációs világához. Ehhez kapcsolható a chat lehetőség is, ami napjainkban már a kommunikációs csatornák egyik legnépszerűbb formája. A kommunikáció minden szereplő között gyors és hatékony.

Bővebb tájékoztatást kérek