DOKU3

Levelezés és dokumentáció
menedzsment

A Doku3 egy WEB alapú levelező és dokumentum kezelő modul, mely folyamatorientáltan dokumentumokat generál a LOGA modulok LOGA3, HRBC, PAYROLL, TALENT és egyéb HR modulokból rugalmas funkciókat biztosítva a levelezés kezelésére.

DOKU3

Mail and documentation management

Doku3 is an online mail and documentation management module that generates documents from the LOGA LOGA3, HRBC, PAYROLL, TALENT, and other HR modules in a process-oriented manner, providing flexible functions for handling correspondence.

We guide the user through the creation process by providing instructions in dynamic dialogue boxes that can be used to specify, change, and remove the variables and text blocks defined in the document.

Even templates obtained from BIGDATA can be used to create documents. The design is based on static and dynamic text modules, the data of LOGA systems, the data requested by the user, or the smart interaction between rules.

The online DOKU3 document editor module is the backbone for creating, managing, and administering to the documents in the system.

A létrehozási folyamat során a felhasználót a kezdetektől a végéig egy dinamikus párbeszédpanel útmutatással vezéreljük, amellyel megadhatjuk, megváltoztathatjuk és eltávolíthatjuk a dokumentumban definiált változókat és szövegblokkokat.

A dokumentumok létrehozását akár BIGDATA -ból lekért sablonok segítheti. A tervezés statikus és dinamikus szövegmodulok, a LOGA rendszerek adatai, vagy a felhasználó által bekért adatok és szabályok intelligens interakciója alapján készül.

A webes DOKU3 dokumentumszerkesztő képezi a rendszerben levő dokumentumok létrehozásának, kezelésének és adminisztrációjának alapját.

The documents can be linked to the appropriate HR tasks, which sustainably and effectively improves administration or the organisation of the company’s processes. The centralisation of these documents guarantees that the documents created anywhere in the Payroll and HR processes are uniform and that the integrated templates and statements meet legislative requirements.

Employees can view the final documents created using Doku3 in their own self-service clouds, on their mobiles, and as a downloadable PDF file, or they can be automatically forwarded by email, used to launch a co-signing process, archived in personnel records, or submitted to other HR processes as an attachment.

A dokumentumok összekapcsolhatók a megfelelő HR feladatokkal, és így fenntarthatóan és hatékonyan javíthatják az adminisztráció vagy a vállalat folyamatszervezését. E dokumentumok központosítása biztosítja, hogy egységes dokumentumok készüljenek a teljes Bér és HR folyamatban, és a beépített sablonok, nyilatkozatok  megfeleljenek a törvényi előírásoknak.

A Doku3 ból létrehozott végleges dokumentumot a dolgozó megtekintheti a saját önkiszolgáló felhőjében, mobilján és letölthető PDF-fájlként, automatikusan e-mailben elküldhető, együttes aláírási folyamat indítóként használható, archiválható a személyi állományban vagy mellékletként küldhető a további HR munkafolyamatokhoz.